Kommuneplanen 2002-2014

Kom.  tjenester Arrangement Forening/lag Utstillinger Buss / båt / tog Gateregister Søkeside Hovedside
Barnehager
Badestrender
Kjøpesenter
Gårdsutsalg
Kirken
Kyststien 
Idrett
Kart
Næringsdrivende
Politiske partier
Renovasjon
Skoler
Linker
Om oss

 

Hurum Kommune

Styrer, råd og utvalg i kommunen

Tjeneste

Telefon

Telefaks

E-post

Kommuneadministrasjon 32 79 71 00 32 79 71 01  postmottak@hurum.kommune.no
Klokkarstua Helsetun  32 79 24 60 32 79 24 70
Legevakt, når hjelpen kan vente 31 28 42 33
Aetat, Røyken 31 29 79 00 31 29 79 01  aetat.roeyken@aetat.no
Arbeidstilsynet 32 26 40 50
Barnehager
Barnevernsvakten 32 80 60 65
Bibliotek,3482 Tofte 32 79 43 94   hurum@hurum.folkebibl.no
Brannvesen, når hjelpen kan vente 31 28 45 00
Bygg- og eiendomsseksjonen 32 79 71 00
Dagsenter, Fjordgløtt 32 79 52 09
Eiendomsopplysninger 32 79 71 00
Energi, Hurum energiverk 32 79 20 00
Feiervesenet 32 79 71 00
Flyktninger/innvandrere 32 79 71 00
Folkeregister/likningskontor Drammen 32 21 22 00
Formannskapskontor 32 79 71 00
Fritidsklubb, Sætre 32 79 00 60
Fritidsklubb, Tofte 32 79 40 07
Frivillighetssentral 32 79 71 00
Funksjonshemmede tiltak 32 79 71 00
Helse og omsorgstjenester 32 79 23 70
Helsestasjon, Sætre 32 79 13 80 32 79 05 45
Hjemmehjelp/- sykepleie NORD 32 79 24 60
Hjemmehjelp/- sykepleie SYD 32 79 23 70
Kemnerkontoret/kommunekassen 32 79 71 00
Kirker 32 79 46 00
Konfliktrådet 32 80 65 77
Kultur-,oppvekste, og sosialsektoren 32 79 71 00 32 79 24 39   postmottak.kos@hurum.kommune.no
Kulturskole 32 79 71 00
Landbrukskontoret 32 79 17 00 32 79 05 45  postmottak.landbruk@hurum.kommune.no
Legevakten, Røyken 31 28 42 33
Lensmann 90 18 00 80
Lensmannen i Hurum 32 79 25 70 32 79 25 80
Likningskontor/folkeregister 32 79 81 27
Miljøvern 32 70 71 00
Namsmannen 32 79 25 70
Næringsmiddeltilsynet 32 24 68 80
Næringssaker 32 79 71 00
Næringsråd for Hurum 32 79 49 22
Oppmåling 32 79 71 00
Overformynderi 32 79 71 00
Pedagogisk Psykologisk tjeneste 32 79 71 00
Pleie og omsorg 32 79 23 70
Post, Sætre postkontor 32 79 12 17
post, Kiwi Tofte 32 79 52 22
Post, Shell Klokkarstua 32 79 88 10
Psykiatri 32 79 23 70
Renovasjon 32 79 71 00
Renovatør Oredalen 32 79 36 30
Revisjon 32 79 71 00
SFO  32 79 61 51
Samfunnshus, Sætre 32 79 15 19
Samfunnshus, Tofte 32 79 43 22
Skatt 32 79 71 00
Skjenkebevilling 32 79 71 00
Skoler
Sorenskriver 32 21 16 00
Sosialkontor 32 79 71 00
Teknisk sektor 32 79 71 00 32 79 20 99  postmottak.tek@hurum.kommune.no
Trygdekontoret 32 79 54 50 32 79 48 95

Adminstrasjonutvalget

Arbeidsmiljøutvalget

Eldrerådet

Formannskapet

Interkommunalt styre for Oredalen

Kommunestyret

Kontrollutvalget

Landbruksnemnda

Naturforvaltningsnemnda

Sektorutvalg  teknisk sektor

Sektorutvalg for helse- og omsorgssektoren

Sektorutvalget for kultur/oppvekst/sosial

Tusenårsstedet

Valgstyre

Kommunale gebyrer 2002

SFO hel plass:    kr. 1235,-
SFO halv plass:    kr. 890,-


Vann/Avløp:
vann årsgebyr:    kr. 13,00 pr.kbm
kloakk årsgebyr:  kr. 16,80 pr.kbm
Minstegebyr  vann    kr. 1.950,-
Minstegebyr kloakk   kr. 2.520,-
sommervann               kr. 1300,-
sommerkloakk             kr. 1680,- Slamtømming intil 2,5 m3  kr. 700,-
tillegg pr. m3 over 2,5 m3  kr. 280,-

tilknytning vann min. kr. 15.000,-
Tilknytning kloakk min. kr. 20000,-


Feiegebyr pr. pipe    155,-


Renovasjon
helår standard                     
kr. 1600,-
helår standard +                      
kr. 1920,-
helår fellesløsning 2+    
kr. 1200,-
helår std. m/ hjemme kompost kr. 1440,-
helår std.+ m/ hjemme kompost
kr. 1760,-
helårfelles m/ hjemme kompost
kr. 1120,-
Sommertømming standard
kr. 880,-
Sommertømming fellesløsning
kr. 700,-
Prisene er ekskl. MVA


Byggesaker
Melding etter pbl 85,86a og 86b
kr. 2000,-

Enkle tiltak etter Pbl 95b, 70% av gebyr p. 4.04 og 4.05. Minstegebyr for nye hus kr 6300,-

Andre kategorier bygg tilb.  m.v.
35-200 m2 pr m2       kr. 45,-
201-400m2 pr m2      kr. 34,-
401-600 m2 pr m2     kr. 28,-
over 600 m2              kr. 18,-
minstegebyr kr. 2000,-


     

Dette er en privat informasjonsside om Hurum. Gi oss gjerne tips om hva du ønsker skal være med, eller hvis du oppdager noe som er feil.
  Sist oppdatert: 22. september 2003   

Treffteller