Normal drift av strømnettet under virus-situasjonen

Normal drift av strømnettet under virus-situasjonen

Hurum Nett melder at driften av strømnettet på Hurum går som normalt også under den ekstraordinære situasjonen med koronaviruset. Nettselskapet har innført midlertidig besøksforbud i sine lokaler. Hurum Nett AS er et datterselskap av Hurum Energi som eier og driver...

Det lokale eltilsyn (DLE) og ansvar for el-anlegg

Nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innen sitt forsyningsområde. Det lokale eltilsyn ved nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og...