Hurum Nett ønsker å legge til rette for klimavennlig og fornybar energi. I Europa er det blitt populært å produsere sin egen strøm f. eks med solcellepaneler på hustaket, såkalte plusskunder. Er du plusskunde kan du selge overskuddsenergi til strømnettet hvis du produserer mer enn du forbruker. Har du perioder med lite eller ingen produksjon, kan du selvsagt kjøpe strøm som ordinær kunde.

En plusskunde er en kunde som produserer strøm til eget forbruk. Normalt vil årsproduksjon ikke overstige eget forbruk, men i enkelte perioder kan kunde ha overskuddsproduksjon som leveres inn på distribusjonsnettet. Effekt som leveres inn på nettet kan ikke overstige 100 kW. En plusskunde kan ikke levere strøm til nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv. Det er altså ikke lov å ha et konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Hurum Nett anbefaler at kunder kontakter godkjent elektroinstallatør før anlegg kjøpes. Det vil sikre at du ikke kjøper anleggsdeler som ikke oppfyller nødvendige krav fot tilknytning til strømnettet.

 

Tilknytningsprosessen

Dersom du ønsker å bli plusskunde og produsere din egen strøm, så er dette veien videre:

  • Kunden kontakter godkjent elektroinstallatør for å avklare tekniske og økonomiske forhold rundt tilknytning av produksjonsanlegget
  • Elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding av installasjonen via Hurum Nett sitt meldingssystem for installatører
  • Hurum Nett behandler meldingen og oversender plusskundeavtale til kunden. Hvis det er behov for eventuelle nettforsterkninger, gis det samtidig tilbakemelding om dette. Nettforsterkninger utføres av Hurum Nett etter avtale med kunden.
  • Kunden inngår tilknytningsavtale. Elektroinstallatør installerer anlegget og sender inn nødvendig dokumentasjon
  • Hurum Nett installerer nødvendig målerutstyr. Om nettforsterkninger er nødvendig, bekostes dette av kunden gjennom et anleggsbidrag. Nettforsterkninger utføres av Hurum Nett.
  • Anlegget settes i drift.