Det lokale eltilsyn (DLE) og ansvar for el-anlegg

Nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innen sitt forsyningsområde. Det lokale eltilsyn ved nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og...