KRAV OM ENERGIMERKING AV BOLIG OG NÆRINGSBYGG

Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg over 50 kvm som selges eller leies ut ha en energiattest ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Målet ifølge NVE er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Energimerkingen av boliger er gratis. For å gjennomføre energimerkingen eller få mer informasjon, går du til www.energimerking.no. Ha klart gårds- og bruksnummer til boligen din, takstdokument, prospekt eller tegninger for å gi opplysninger om tilbygg e.l. Videre må man ha pinkoden til MinID klar for pålogging og registrering. Nye koder kan bestilles på www.skatteetaten.no.

Mer info:
Yrkesbygg over 1000 kvm skal ha energiattest uavhengig om det skal selges eller leies ut. Nyoppførte boliger og yrkesbygg må energimerkes før eventuelt salg eller utstedelse av ferdigattest fra byggesaksmyndighetene. Energimerkeordningen er hjemlet i energiloven.

Det er eier av boligen som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Energimerkingen kan man foreta selv eller få fagkyndige til å utføre dette for seg. Yrkesbygg må merkes av en ekspert som tilfredsstiller krav til utdanning og erfaring. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som bor der bruker boligen.

Hvordan bruke energiattesten?

Når energimerkingen er ferdig, er energiattesten lagret i NVE sin database og den kan hentes opp igjen senere. For å kunne vise frem energiattesten til kjøpere av en bygning/bolig må du skrive ut attesten, eventuelt lagre den som en elektronisk fil, og sende i elektronisk form.

Både energimerket og tiltakslisten kan gi interesserte kjøpere informasjon om hvilken energistandard boligen har og hvilke investeringer som er aktuelle om standarden skal forbedres.

Loven krever at energiattesten skal vises frem til interessenter før salg eller utleie skjer, og at den skal være en del av markedsføringen. Normalt bør derfor energiattesten inngå i prospektet for en bolig som legges ut til salg eller utleie. Som eier er det du som er ansvarlig for å legge fram energiattest, og for at de oppgitte opplysningene er riktig.