Nettleie er det beløpet du må betale for å få fraktet strømmen frem til din bolig, og består av et fastledd og en variabel pris. Alle som bor i Hurum betaler nettleie til Hurum Nett.

Inntektsramme
Myndighetene tildeler hvert nettselskap en ramme for hvor store inntekter de kan ha (inntektsrammen). Nettselskapenes inntekter kommer fra nettleien som kundene betaler. Nettleien er fraktprisen for hver kilowattime (kWh) kundene forbruker pluss et fast tillegg per år.

Nettleie og avgifter
På toppen av nettleien kommer de offentlige avgiftene, som utgjør en vesentlig del av totalen. Økte avgifter gir økt nettleie.

Hva nettleien går til
Det koster nesten det samme å drive nettet uansett om det fraktes mye eller lite strøm. Derfor senkes ikke inntektsrammen selv om strømforbruket går ned.

Nettleien skal dekke flere ting: drift og administrasjon, vedlikehold og investeringer.

En liten del av nettleien går dessuten til å dekke tapet i nettet (fysisk svinn når strømmen transporteres over store avstander).