Informasjon og tips fra Hurum Nett

Fått SMS fra Lets Pay med oss som avsender?

Fått SMS fra Lets Pay med oss som avsender?

Vi har begynt med en ny type elektronisk betalingspåminnelse til privatkunder via Lets Pay. SMSen er fra oss, og er trygg å åpne. Lenken lar deg betale enkelt, og du slipper forholde deg til ting som KID og konto.  Slik fungerer det: Du mottar SMS med påminnelse om...

Priser privatkunder

Priser privatkunder

Nettleie 2021 Prisene gjelder fra 1. januar.Inkludert i nettleieprisen er avgift til Energifondet på 1,25 øre/kWh og forbruksavgift til Staten på 20,86 øre/kWh. Alle priser er inkl. mva.Diverse Alle priser er...

Priser næringskunder

Priser næringskunder

Nettleie 2021 Prisene er gjeldende fra 1. januarI tillegg til nettleieprisen kommer avgift til Energifondet på 800 kr/år pr. målepunkt og forbruksavgift til Staten på 16,69 øre/kWh,  eventuelt redusert forbruksavgift på 0,546 øre/kWh....

Vilkår og nettleieavtaler

Vilkår og nettleieavtaler

Levering av elektrisk kraft og tilknytning til nettet forutsetter at det foreligger en avtale mellom kunden og nettselskapet på stedet. Dersom uttak av kraft skjer uten at gyldig nettleieavtale foreligger, ansees brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår...

Anleggsbidrag

Når nye kunder skal knyttes til strømnettet, eller når eksisterende nettkunder ønsker økt uttak, vil det ofte bli nødvendig med utbygging eller forsterkning av nettet. Slike nødvendige tiltak koster, og disse kostnadene må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket,...

Hvordan får jeg åpnet HAN-porten?

Hvordan får jeg åpnet HAN-porten?

Hvordan får jeg åpnet HAN-porten? Ved å ta kontakt med Hurum Nett om HAN-porten fra kontaktskjemaet vårt. Hva er HAN-porten og hva brukes HAN-porten til? Det forklarer vi her. HAN-porten (Home Area Network) er en liten stikkontakt (RJ45) på strømmåleren som ligner på...

Bli din egen strømprodusent

Hurum Nett ønsker å legge til rette for klimavennlig og fornybar energi. I Europa er det blitt populært å produsere sin egen strøm f. eks med solcellepaneler på hustaket, såkalte plusskunder. Er du plusskunde kan du selge overskuddsenergi til strømnettet hvis du...

Kabelgrøfter

Kabelgrøfter

Her finner du Hurum Nett sin beskrivelse av krav ved graving av kabelgrøfter og legging av rør, samt  sjekkliste som skal fylles ut og returneres før kabeltrekking. Les mer: Kabelpåvisning fra Hurum Nett sikrer mot kabelbrudd og kostnader knyttet til dette 

Kabelpåvisning

Kabelpåvisning

Spør først - grav etterpå! Som følge av økende mengde kabler i bakken og økt anleggsaktivitet, har antall uhell i sammenheng med anleggsarbeider i bakken økt radikalt de siste årene. Kabelpåvisning er pålagt for å unngå slike uhell og skader. Ta derfor kontakt – vi...

Betalingsalternativer

Betalingsalternativer

I samarbeid med Hurum Kraft AS tilbyr vi følgende betalingsalternativer:   eFaktura Med eFaktura vil du ikke lenger få regningen tilsendt i posten. Du vil i stedet får regningen sendt direkte til nettbanken din. Der vil den ligge ferdig utfylt og vente på din...

Feilmelding

Feilmelding

Før du ringer feilmelding må du sjekke følgende:

hovedsikringene
jordfeilbryteren
inntakssikringene

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Hvorfor får jeg ny måler?

Norges vassdrags- og energidirektorat har vedtatt utskiftingen av alle strømmålerne i Norge. Hurum Nett  skal bytte ut målerne hos selskapets kunder innen 1. januar 2019.
Med den nye, automatiske måleren på plass får vi mulighet til å utnytte strømnettet bedre. Vi kan også oppdage feil raskere, og mulighetene for å kunne levere strøm inn fra private, fornybare energikilder blir større.

Nettkunders rettigheter

Nettkunders rettigheter.

Utbetaling ved svært langvarige strømbrudd

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt ny ordning med kompensasjon til kunder ved avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer. For avbrudd inntil 12 timer gis det ingen kompensasjon. Ordningen er gjort gjeldene fra 1. januar 2007.