Måleravlesning skjer nå automatisk hos alle som har fått nye målere. Dersom du har ny måler så behøver du ikke å tenke mer på den saken! Det er nå vårt ansvar å lese av og vi gjør det automatisk.

Hvordan vet du at du har ny måler? Bildet viser de nye målerne. Som bildet viser heter de “Kamstrup”. De ser moderne ut med plexiglass og greier! Målerne vil spille en stor rolle utover bare å lese av strømforbruket. Strømleverandører og andre har ofte mer om dette på nettstedene sine.

 

Manuell avlesning av strømmåler

Informasjonen her gjelder kun de som fortsatt har gammeldags strømmåler. Den gjelder ikke deg som har ny strømmåler!

Legg inn måleravlesning for Hurum Nett fra gammel måler ved å logge inn på Min Side.

Hurum Nett har avlesning til faste datoer, men du kan registrere din målerstand så ofte du vil – enten via internett eller SMS.

Dersom vi ikke mottar avlesning fra deg vil ditt forbruk for avregningsperioden bli stipulert av oss, og regningen vil da bli basert på dette anslaget.

Du kan få varsel om måleravlesning enten på SMS eller epost. Registrer ønsket varslingsmåte på KundeWeb, eller ta kontakt med vår kundeservice.

 

Avlesningsdatoer strømmåler

Husholdningskunder

1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september og 1. november

Hyttekunder

1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober

Små næringskunder

1. januar