Nettleie 2021

Prisene er gjeldende fra 1. januar

KundegruppeHovedsikringer 230/400V inntil:Effektgrense kWFastbeløp kr/årEnergiledd (øre/kWh)Effektledd kr/år
Mindre næring125/63A-2.70022-
Næring-<1004.50011,30510
Næring->100<40010.0008,30410
Næring->40010.0008,30380
Næring 20 kVUprioritert-10.0008,50-
KjelkraftUprioritert-3.80010,00-
Byggestrøm125/63 A-2.60025,00-

I tillegg til nettleieprisen kommer avgift til Energifondet på 800 kr/år pr. målepunkt og forbruksavgift til Staten på 16,69 øre/kWh,  eventuelt redusert forbruksavgift på 0,546 øre/kWh. Alle priser ekskl. mva.

Diverse

TjenestePris
Leie av byggestrømskasse700 pr. mnd
Montering og demontering av byggestrømskasse1400
Fremmøtegebyr i forbindelse med stenging768
Gjenåpning av stengt anlegg (07.30-15.00)768
Gjenåpning av stengt anlegg utenfor arbeidstid1536
Gebyr for manuell avlesning1200

Alle priser er ekskl. mva.

Anleggsbidrag

 

Nettselskapet er pålagt å ta anleggsbidrag ved ny nett-tilknytning eller ved oppgradering av eksisterende nett. Gebyrets størrelse beregnes på grunnlag av medgått materiell og utførte arbeidstimer i forbindelse med tilknytningen/oppgraderingen.

Send gjerne en "Melding til kundeservice" fra kontaktskjemaet vårt for å få et overslag!