Nettleie 2021

Prisene gjelder fra 1. januar.

Kundegruppe
Priser inkl. mva og avgifter
Hovedsikringer
230/400V inntil:
Fastbeløp kr/årEnergi (øre/kWh) VinterEnergi (øre/kWh) Sommer
Husholdninger325049,6149,61
Hytter og fritidsboliger63/40 A325049,6149,61
Byggestrøm125/63 A325053,3653,3

Inkludert i nettleieprisen er avgift til Energifondet på 1,25 øre/kWh og forbruksavgift til Staten på 20,86 øre/kWh.

Alle priser er inkl. mva.

Diverse

TjenestePris
Leie av byggestrømskasse875 pr. mnd
Montering og demontering av byggestrømskasse1750
Fremmøtegebyr i forbindelse med stenging960
Gjenåpning av stengt anlegg (07.30-15.00)960
Gjenåpning av stengt anlegg utenfor arbeidstid1920
Gebyr for manuell avlesning1500

Alle priser er inkl. mva.

Anleggsbidrag

 

Nettselskapet er pålagt å ta anleggsbidrag ved ny nett-tilknytning eller ved oppgradering av eksisterende nett. Gebyrets størrelse beregnes på grunnlag av medgått materiell og utførte arbeidstimer i forbindelse med tilknytningen/oppgraderingen.

Send gjerne en "Melding til kundeservice" fra kontaktskjemaet vårt for å få et overslag!