Hvorfor får jeg ny måler?

Norges vassdrags- og energidirektorat har vedtatt utskiftingen av alle strømmålerne i Norge. Hurum Nett  skal bytte ut målerne hos selskapets kunder innen 1. januar 2019.

Med den nye, automatiske måleren på plass får vi mulighet til å utnytte strømnettet bedre. Vi kan også oppdage feil raskere, og mulighetene for å kunne levere strøm inn fra private, fornybare energikilder blir større.

 

Hva koster målerbyttet?

Innføringen av de nye strømmålerne er en stor investering. Som kunde vil du ikke bli belastet med en engangskostnad for installasjonen av den nye strømmåleren.
Denne kostnaden vil i stedet dekkes inn via nettleien. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har indikert at økningen i nettleien for en gjennomsnittlig husholdningskunde vil bli ca. 400 kr per år. Dette tilsvarer ca. 33 kr per måned.

 

Hvordan foregår målerbyttet?

Den nye måleren installeres av våre egne montører, og montører fra Norsk Elkontroll.

I forkant av målerbyttet hjemme hos deg vil du motta en SMS eller en telefon fra oss med et foreslått tidspunkt for målerbyttet. Selve byttet av strømmåleren tar mellom 30 og 60 minutter. For de fleste husholdningskunder vil strømmen være avslått i denne perioden.

Montøren vil bytte strømmåleren i sikringsskapet med en ny smart strømmåler.  I tillegg til den nye strømmåleren vil det bli montert en antenne utenfor sikringsskapet. Det er en viktig komponent for at det til enhver tid skal kunne kommuniseres fra den nye strømmåleren.

 

Hvordan blir personvernet ivaretatt?

Dette er noe nettselskapene og myndighetene tar på alvor. NVE og Datatilsynet har stilt strenge krav til både tekniske løsninger og personvern. Dette gjøres slik at uvedkommende ikke får tilgang til data fra de nye strømmålerne. Det blir strenge krav til kryptering av data.

Vi henter ingen andre data enn forbruk pr. time. Datatilsynet har ment at nettselskapene kan hente ut informasjon om når våre kunder er hjemme, om de har besøk, kvalitet på elektriske apparater, hvilke apparater som er tilkoblet osv. Dette er ikke tilfelle. Da må strømkunden ha tilkoblet avansert sensorutstyr, og gi tredjepart tillatelse til å hente ut slike data.

 

Jeg fikk ny måler for noen år siden. Hvorfor må jeg bytte igjen nå?

Hurum Nett var tidlig ute med å montere fjernavleste målere. I ettertid har NVE kommet med en forskrift som setter krav til måleren. De tidligste målerne vi monterte tilfredsstiller ikke kravene i forskriften, og må derfor byttes igjen nå.

 

Hvilken måler vil bli montert?

Hurum Nett har valgt Kamstrup som leverandør av den nye strømmåleren.

Strømmåleren vi skal montere er Kamstrup Omnipower.

Alle målere er kalibrert, testet og kontrollert ved fabrikken i Danmark før de blir levert til oss, for å sikre at måleren oppfyller alle krav i “Forskrift om elektrisitetsmålere”. Alle husholdningsmålere er av kl. B, som betyr at de skal tåle å stå utendørs i skap. Tillatt måleavvik på disse målerne er +- 2%.
I tillegg til at målerne er kontrollert ved fabrikken, sender vi også inn stikkprøver til et uavhengig målelaboratorium for å få en ekstra kontroll på at målerne i serien oppfyller kravene i forskriften.

 

Hvordan fungerer den nye måleren?

Måleren vil fortløpende registrere hvor mye strøm som brukes. Denne registreringen samles opp og overføres via radiokommunikasjon til oss fire ganger i døgnet. Denne overføringen tar bare noen få sekunder.

For enkelte kunder (med dårlig dekning for radiokommunikasjon) vil mobilnettet (GPRS) benyttes for innsending av målerverdier..

Strålingen som måleren avgir kan sammenlignes med andre husholdningsapparater (TV, fjernkontroll, garasjeportåpner, WIFI, osv.). Den nye strømmåleren sender med en effekt på 10-500 mW (milliwatt) under den korte tiden som avlesningen sendes. En mobiltelefon sender med en effekt opp mot 2 000 mW. Måleren oppfyller alle norske og internasjonale regler og spesifikasjoner for elektromagnetisk stråling.

For mer informasjon om strålefare henviser vi til informasjon hos Statens Strålevern.

 

Hva hvis jeg ikke vil ha ny måler?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt nettselskapene i Norge å installere ny automatisk måler hos alle sine nettkunder. Det betyr at vi må installere ny måler hos alle innen 1. januar 2019.

NVE har gjort det mulig å søke fritak dersom den nye måleren er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Alle søknader vil bli behandlet individuelt. Husk at legeerklæring og annen dokumentasjon må legges ved søknaden som skal sendes til Hurum Nett.