Enkelt å bestille nettrelaterte tjenester av Hurum Nett!

Byggestrøm, kabelpåvisning, installatør-bistand, lokale energiutredningger og smart strøm inngår i tjenestetilbudet til Hurum Nett. Fra denne siden kan du ta kontakt med oss for å bestille eller sende melding til kundeservice. Du kan også ringe oss på 32792020.

Her bestiller du nettleie fra Hurum Nett enten det gjelder bedrifter, andre virksomheter eller privatpersoner.

 

 

Byggestrøm

Midlertidig strøm fra skap med sikringer for bygg/anlegg eller arrangement.

Kabelpåvisning

Du som graver har ansvaret inkludert erstatningsansvar. Kabelpåvisning er pålagt for å unngå uhell ved anleggsarbeider.Ta kontakt før du graver. Her finner du info og sjekkliste for kabelgrøfter.

Jeg tar kontakt som

Motta informasjon