Levering av elektrisk kraft og tilknytning til nettet forutsetter at det foreligger en avtale mellom kunden og nettselskapet på stedet. Dersom uttak av kraft skjer uten at gyldig nettleieavtale foreligger, ansees brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for nettleie og tilknytning.

Hurum Nett benytter Energi Norges anbefalte nettleieavtaler.

Her finner privatkunder standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning.

Her finner næringskunder standardavtale for nettleie.

Her finner næringskunder standard tilknytningsvilkår.