Levering av elektrisk kraft og tilknytning til nettet forutsetter at det foreligger en avtale mellom kunden og nettselskapet på stedet. Dersom uttak av kraft skjer uten at gyldig nettleieavtale foreligger, ansees brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for nettleie og tilknytning.

Hurum Nett benytter Energi Norges anbefalte nettleieavtaler.

Her er privatkunder standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning [pdf].

Her er standardvilkår for nettleie og tilknytning for næringskunder [pdf].